Är Nagelfärg säker?

Om du ofta förändrar färgen på dina naglar kan du undra om den traditionella ämnet är säker att använda. Vi tittar här på vad experter har att säga om säkerhet och steg du kan ta för att förhindra skador.

Vad är lacker?

Nagelfärg är en samling av föreningar som mischats förrän de torkar till en hårdfilm på nageln. Den vanligaste typen är lacker, som vanligtvis kommer i förpackningar som liknar fingernagel Ikoner. Färg innehåller traditionellt tre föreningar: filmformare, färgämnen och oljor.

Vilka ingredienser är säkra?

De ingredienser som krävs för att skapa en lacker är inte alla säkra för dina händer. Fotlack innehåller vanligen de oljor och lösningsmedel som skapar föreningar som ethylcelulosa, dimetyltoluen och formaldehyd. Färgämnen som används är ofta flyktiga aromatiska föreningar (VOC) som man ändå inte hittar i inomhusluft.

Vad gör VOC?

VOC, eller flyktiga organiska föreningar, är gaser som släpps när föreningarna bryts ner. De innehåller olika toxiner som förorenar luften och som i vissa fall leder till problem med andningsorganen. Detta är en av de största farorna med användning av lacker. Många av de tillsatser som används är starkt allergiftiga och kan leda till andningssymtom och astma.

Är det risker?

Det finns också andra risker än VOC, särskilt om du inte följer riktlinjer för nagelfärgning. Först och främst kan du bli exponierad för giftiga ämnen när du applicerar lacker, och dessa ämnen kan orsaka hudirritation. För mycket exponering kan leda till allergiska reaktioner, irriterad hud och ofta problem med luftvägar.

Vad har man rätt att veta?

Du har rätt att veta vilka ämnen som används i nagellackerna. Många tillverkare har börjat trycka ut detta information på de produkter som säljs. Du bör inte bara se till att köpa produkter som är märkta som ”naturliga” eller ”icke-toxiniska”; även då måste du vara säker på att de faktiskt innehåller säkra ämnen.

Steg för att minska risken

Eftersom det finns en risk för olika typer av hälsofarliga föreningar har du ett antal steg du kan ta för att minimera risken för förorening och skada. Först bör du ägna särskild uppmärksamhet åt detaljerna om innehållet i produkten du använder. Om produkten innehåller giftiga ingredienser bör du inte använda den. Försök också att låta lackerna torka utomhus eller öppna ett fönster när du applicerar färgen.

Du kan även undvika fuktighet med ansikts och handmasker för att förhindra att föroreningar äventyras luftvägarna. Försök att undvika att andas in produktens lukt eller tårar. Över användning bör också undvikas, eftersom den kan leda till meningsfull skada på huden.

Slutsats

Alla som överväger användning av nagellack bör först bedöma produktets innehåll för att se till att den är säker. Det bör också tas hänsyn till eventuella allergiska reaktioner och yttre föroreningsförhållanden. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktioner för att undvika att föreningar som VOC skadar begränsat luftutrymme. Förhåll dig alltid till manufactures anvisningar och följ rekommendationer från läkare när du använder lacker. Om du följer dessa rättsmedel kan du fortsätta att njuta av den kosmetiska effekten av nagelfärg utan att behöva oroa dig för de skadliga följderna.